(1)
ศรีราษฎร์ ส. รายงานวิจัยเรื่องการใช้คำในพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์รายวัน: ศึกษารูปคำและความหมาย. VANNAVIDAS 2016, 3, 198-214.