(1)
เจริญจิตรกรรมป. มองสังคมไทยผ่านนิทานคำกลอนของสุนทรภู่. VANNAVIDAS 1, 4, 94-108.