(1)
เจริญจิตรกรรม ป. มองสังคมไทยผ่านนิทานคำกลอนของสุนทรภู่. VANNAVIDAS 2016, 4, 94-108.