(1)
เจริญจิตรกรรมป. พินิจชีวิตขุนแผนด้วยทักษา. VANNAVIDAS 1, 7, 23-38.