(1)
ดิษฐป้าน ว. วรรณกรรมเสี่ยงทาย "ศาสตรา": ภูมิปัญญาของชาวใต้. VANNAVIDAS 2016, 7, 39-86.