(1)
แก้วคัลณาน. การสืบสรรค์จินตภาพเพื่อแสดงคู่เปรียบในกวีนิพนธ์ไทย. VANNAVIDAS 1, 8, 1-40.