(1)
ปฤชากุลว. ตำนานกลวง: ท้องถิ่นและอำนาจในการสร้างอัตลักษณ์. VANNAVIDAS 1, 8, 41-57.