(1)
อ่องวุฒิวัฒน์ส. "ที่": คำหลายหน้าที่ในภาษาไทยปัจจุบัน. VANNAVIDAS 1, 8, 160-184.