(1)
อ่องวุฒิวัฒน์ ส. "ที่": คำหลายหน้าที่ในภาษาไทยปัจจุบัน. VANNAVIDAS 2016, 8, 160-184.