(1)
ธันวารชรร. นาย ต.เง๊กชวน*แห่งห้าง ต.เง๊กชวน. VANNAVIDAS 1, 8, 185-200.