(1)
จุลวงศ์เ. บทบรรณาธิการ. VANNAVIDAS 1, 9, (1)-(2).