(1)
ศรีราษฎร์ ส. สำนวนภาษาไทยถิ่น: ความหลากหลายทางพื้นที่ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม. VANNAVIDAS 2016, 14, 58-82.