(1)
แซ่เจี่ยธ. รัฐประหาร พ.ศ. 2549 กับแนวคิดประชาธิปไตยในกวีนิพนธ์การเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า. VANNAVIDAS 1, 12, 28-42.