(1)
คงจันทร์ส. แนวคิดด้านการสอนภาษาไทยของหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ. VANNAVIDAS 1, 11, 46-60.