(1)
วัฒนทัพส. พระสุธนคำฉันท์: รสตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต. VANNAVIDAS 1, 10, 107-138.