(1)
บวรรักษา อ. บทบรรณาธิการ. VANNAVIDAS 2016, 16, (7)-(9).