(1)
แก้วคัลณา น. สำนึกทางสังคมในกวีนิพนธ์ไทยในกระแสโลกสมัยใหม่. VANNAVIDAS 2016, 16, 1-23.