(1)
ศิริชัยยงบุญ ณ.; แก้วคัลณา น. ความเป็นเมืองในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย. VANNAVIDAS 2016, 16, 24-46.