(1)
เฉิดฉินนภาพ.; ปักษาสุขอ. การนำคำภาษาอังกฤษมาสร้างเป็นคำซ้อนและคำซ้ำในภาษาไทย. VANNAVIDAS 1, 16, 192-205.