พัดทองส. (2017). พระภูมิพลมิ่งเกล้า หทัยไทย. วรรณวิทัศน์, 17. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2017.1