เพ็ชรกิจว., & ปิยพสุนทราส. (2017). "พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์": การศึกษามโนอุปลักษณ์และมุมมองของพสกนิกรไทยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9. วรรณวิทัศน์, 17, 5-33. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2017.3