ศรีราษฎร์ส., & รุจนเวชร. (2017). ข้อบกพร่องในการเขียนของนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วรรณวิทัศน์, 17, 219-250. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2017.9