วรรณเวชน., & ทัดแก้วช. (2017). ยมกในบทประพันธ์ของพาณะ. วรรณวิทัศน์, 17, 269-290. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2017.11