พัดทองส. (2017). คำสอนและกลวิธีการสอนในเรื่องนางนพมาศ. วรรณวิทัศน์, 17, 323-352. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2017.13