งามรุ่งโรจน์น., & แก้วคัลณาน. (2017). บทคร่ำครวญในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่. วรรณวิทัศน์, 17, 386-415. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2017.15