หลักคำ เ., & แก้วคัลณา น. (2019). เพลงพื้นบ้านในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่: การสืบสรรค์และแนวคิดของกวี. วรรณวิทัศน์, 19(1), 34–80. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2019.2