ปักษาสุขอ., & สำเนียงงามส. (2018). อุดมการณ์เชิงธุรกิจในวาทกรรมเกี่ยวกับบุญในหนังสือธรรมะ: ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์. วรรณวิทัศน์, 18, 105-137. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2018.5