ลีลาพรพินิจ ส. (2018). การวิเคราะห์เปรียบเทียบด้านรูปแบบและเนื้อหาที่ปรากฎในแบบเรียนภาษาไทยสำหรับผู้เรียนชาวจีน. วรรณวิทัศน์, 18, 185–210. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2018.8