ดาราฉาย ซ., & ใจแจ้ง ว. (2018). คำเชื่อมในชื่อเรื่องบทนิพนธ์ภาษาไทยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. วรรณวิทัศน์, 18, 85–104. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2018.4