บุญโญบ., & ทัดแก้วช. (2020). ราวณะในปอุมจริยะของวิมลสูริ: ตัวละครปรปักษ์ตามแนวคิดศลากาปุรุษะ . วรรณวิทัศน์, 20(1), 140-166. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2020.5