พันชนส., & เหมือนโพธิ์ทองศ. (2020). อักษรไทในอินเดีย: การดัดแปลงอักษรและอักขรวิธีเพื่อใช้เขียนภาษาบาลี. วรรณวิทัศน์, 20(2), 1-28. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2020.9