สืบเสาะก., ปิยพสุนทราส., & อินทจามรรักษ์ช. (2020). ปัญหาการออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยในเด็กกัมพูชา จากผลการศึกษาเชิงกลสัทศาสตร์. วรรณวิทัศน์, 20(2), 138-172. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2020.13