อัจฉริยบดีว. (2020). บทบาทการควบคุม : ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในคำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้าง. วรรณวิทัศน์, 20(2), 29-62. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2020.10