พิเชฐพันธ์ุน. (1). แนวคิดเกี่ยวกับคำบุพบทในภาษาไทย. วรรณวิทัศน์, 13, 140-169. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2013.7