เพิ่มเกษรน. (1). ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ: แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับพื้นฐาน. วรรณวิทัศน์, 13, 213-235. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2013.10