นิลประภัสสรร. (1). โคลงกลอนของครูเทพ: ผลงานทรงคุณค่าด้านการศึกษา. วรรณวิทัศน์, 1, 107-125. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2001.8