ธันวารชรร. (1). การศึกษาการซ้อนคำในภาษาไทย. วรรณวิทัศน์, 1, 154-169. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2001.11