เจรีรัตน์ว. (1). ประวัติพระพุทธเจ้าของเรา จากหนังสือตำนานมูลศาสนา. วรรณวิทัศน์, 2, 5-10. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.1