มณีใสโ. (1). โคลงห้าตามแนวความคิดของจิตร ภูมิศักดิ์. วรรณวิทัศน์, 2, 11-21. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.2