เจริญจิตรกรรมป. (1). กามนิต เพชรน้ำเอกแห่งวรรณกรรมแปลและวรรณกรรมศาสนา. วรรณวิทัศน์, 2, 22-30. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.3