นิลประภัสสรร. (1). คติธรรมในกลอนสุภาษิตของสุนทรภู่: คุณค่าที่ไม่เคยล้าสมัย. วรรณวิทัศน์, 2, 31-46. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.4