พัดทองส. (1). "โคลงโลกนิติ" อมตะวรรณกรรมคำสอน. วรรณวิทัศน์, 2, 64-80. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.6