แก้วคัลณาน. (1). วรรณวิจิตรของ "แสงทอง". วรรณวิทัศน์, 2, 81-89. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.7