ดิษโสธ. (1). โคลงนิราศพระประธม: วรรณกรรมเชิงสาธิตแบบวิธีแห่งโคลงสี่สุภาพ. วรรณวิทัศน์, 2, 90-104. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.8