ไชยรัตน์พ. (1). "คำ" ที่สะท้อนวัฒนธรรมไทย. วรรณวิทัศน์, 2, 105-110. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.9