สิทธิเกษรส. (1). ภาษาพาหะสัมพันธ์ในจดหมายส่วนตัว. วรรณวิทัศน์, 2, 111-125. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.10