เพิ่มเกษรน. (1). ลักษณะการใช้ภาษาในหนังสือพิมพ์ไทย. วรรณวิทัศน์, 2, 126-136. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.11