คงจันทร์ส. (1). คำเลี่ยง. วรรณวิทัศน์, 2, 154-158. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.14