สมิตะพินทุก. (1). คลังคำ: คู่มือการใช้ภาษาไทยแนวใหม่. วรรณวิทัศน์, 2, 167-173. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2002.16