ศรีราษฎร์ ส. (2016). รายงานวิจัยเรื่องการใช้คำในพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์รายวัน: ศึกษารูปคำและความหมาย. วรรณวิทัศน์, 3, 198–214. https://doi.org/10.14456/vannavidas.2003.12